ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Call For Papers

Category Year
Country/Region
Keywords From

Searching Results

 1. Current Issues of Modern Philology and Linguodidactics
  Deadline: 2024-04-10 Event Date: 2024-04-23 - 2024-04-24
  Venue: Chirchik State Pedagogical University, Uzbekistan
 2. SIRDARYO VILOYATI PEDAGOGLARNI YANGI METODIKALARGA O‘RGATISH MILLIY MARKAZI
  Deadline: 2024-02-21 Event Date: 2024-03-30 - 2024-04-13
  Venue: Syrdarya, Gulistan, Uzbekistan
 3. SIRDARYO VILOYATI PEDAGOGLARNI YANGI METODIKALARGA O‘RGATISH MILLIY MARKAZI
  Deadline: 2024-10-01 Event Date: 2024-02-01 - 2024-02-15
  Venue: Syrdarya, Gulistan, Uzbekistan
 4. XVII ASRGA OID MANBALARDA FARG‘ONA VODIYSI TARIXINING AKS ETISHI
  Deadline: 2024-01-07 Event Date: 2024-01-07
  Venue: Online, Uzbekistan
 5. Ta'lim fidoyilari
  Deadline: 2022-12-31 Event Date: 2021-01-01 - 2021-01-15
  Venue: Online, Uzbekistan
 6. “Ta’limda kognitiv jarayonlarni faollashtirishning ilmiy-metodik talqini (PBL – 5 yondashuvi: muammoga, loyihaga, ishlab chiqarishga, jarayonga va shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish)”
  Deadline: 2023-07-10 Event Date: 2023-06-27
  Venue: Samarkand, Uzbekistan
 7. Research Focus International Scientific Journal
  Deadline: 2022-09-05 Event Date: 2022-09-05 - 2022-09-09
  Venue: Online, Uzbekistan
 8. Konferensiya-2023-MAY-1-qism
  Deadline: 2023-06-08 Event Date: 2023-05-31
  Venue: Online, Uzbekistan
 9. "Yosh mutaxassislar" ilmiy-amaliy jurnali
  Deadline: 2023-05-31 Event Date: 2023-04-01
  Venue: Online, Uzbekistan
 10. "Yosh mutaxassislar" ilmiy - amaliy jurnali
  Deadline: 2023-03-31 Event Date: 2023-03-01
  Venue: Online, Uzbekistan